DESIGNED BY JOOMLA2YOU
  • Inscenizacje

  • Gmina Werbkowice

  • Scenariusze

„Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Werbkowice i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej”